Bidrag för handikapphiss & dylikt

I en undersökning som gjordes för ett antal år sedan fann man att ungefär hälften av de äldre bodde i bostäder som brast i tillgängligheten, till exempel utan handikapphiss eller ens vanlig hiss. 50% av männen och 44% av kvinnorna av de som fyllt 80, bodde i bostäder med brister. Av dessa var ungefär 10% kraftigt rörelsehindrade men var av olika anledningar tvungna att bo kvar i dessa bostäder. Det finns bostadsanpassningsbidrag som privatpersoner kan söka, men då handlar det mest om små åtgärder som att byta ut trösklar, badkar eller för att anpassa köket. I de fall det krävs kan även en handikapphiss installeras på sidan av trappan. Tyvärr är budgeten för detta inte särskilt stor med tanke på alla behovs som finns och de äldre fortsätter att öka i antal för varje år som går. De äldre har det också svårare i konkurrensen om bidragen då det generellt är lättare för yngre att få igenom större ändringar som att installera handikapphiss. Det billigaste alternativet för staten är att få de gamla att byta bostad istället för att anpassa den till deras behov.

Anpassning av handikapp i nutid

Om vi tror att situationen möjligtvis är annorlunda idag (2020) så är det nog knappast troligt, i alla fall inte att det skulle vara åt det positiva hållet. Med ökningen av antalet äldre så har våra kommuner fått allt hårdare restriktioner om att försöka se till att så många äldre som möjligt ska bo kvar i sina egna hem. Den avgörande orsaken är så klart de ökade kostnaderna för äldre att bo på vårdhem. Enligt uträkningar kostar det över 500000 kronor per år för en person att bo på vårdhem. Om samma person kan bo kvar i sitt eget hem landar kostnaden istället på cirka 200000 kronor. Där ser vi enorma besparingar som kan vara väldigt svårt att motivera.

Men, det blir värre om inget händer de närmaste årtiondena!

Snart behöver 70-talisterna boende när de blir pensionärer och äldre, det är en ökning med 80% svenskar över 75 år om 20-25 år.