Friggebodar och förråd

Vad vet du om friggebodar egentligen? Hur stor får den lov att vara och hur är det med bygglov? Det finns många frågor och lika många svar när det gäller friggebodar och förråd. Några ska vi besvara i texten och det mesta kanske du redan hade koll på. En friggebod är en så kallad ”komplementbyggnad” och för den behöver du inte bygglov. Men det många kanske inte tänker på är att det finns andra krav i plan- och bygglagen som du måste följa. Du får lov att bygga flera friggebodar och förråd på din tomt men den totala arean av alla friggebodar får inte överstiga 15 kvadratmeter. Förrådet får inte vara högre än tre meter till nock och den får inte lov att användas för att till exempel bo i. Om du vill bygga din friggebod närmare tomtgränsen än 4.5 meter krävs ett medgivande från dina grannar.

Attefallshus & regler

För dig som redan har ett bostadshus får utöver friggeboden även bygga ett så kallat Attefallshus på mellan 25-30 kvadratmeter utan bygglov. Om du inte hade koll på den nya regeln som trädde i kraft 1 mars 2020 så kanske du jublar nu?! Den innebär nämligen att Attefallshusen blir tillåtna med en max kvadratmeter av 30 istället för tidigare 25. Det är perfekt att ha som övernattningsstuga för släkt och vänner, eller kanske för tonåringen som vill klara sig själv i ett eget litet hus. Det du ska komma ihåg, som skiljer sig från reglerna för friggebodar är att trots att det inte krävs något bygglov så måste du ändå göra en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd.

Attefallshus eller friggebod?

Du kan bygga fler än ett Attefallshus på din tomt så länge som den totala arean för dessa inte överstiger 30 kvadratmeter. Det du ska tänka på utöver att du måste lämna in en bygganmälan, är att Attefallshuset inte får vara högre än 4 meter från mark till taknock. Samt om du har tänkt att uppföra ditt Attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du få grannarnas medgivande, precis som för friggebodar. Till skillnad från en friggebod får ett Attefallshus användas som både fritids- och permanentbostad då det ses som komplementbostadshus. Attefallshuset får även användas som så kallad komplementbyggnad, i form av uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, båthus eller bastu.