Krypgrundsisolering

För att få bästa effekten av att isolera krypgrunden ska det göras med särskild krypgrundsisolering, d v s material speciellt anpassat för fuktiga krypgrundar. Med rätt typ av isolering förhindrar du att fukten i krypgrunden tar sig upp i huset och ger upphov till fukt och mögel. Med ”fel typ” av isolering kan effekten bli precis tvärtom. Se därför till att du vet vad du gör innan du börjar isolera din krypgrund. Det bästa du kan göra är så klart att anlita ett företag som har specialiserat sig på krypgrundsisolering och då också vet vad dom håller på med. Vilken som är den bästa krypgrundsisoleringen och vilka material du inte bör använda.

Frigolit som krypgrundsisolering

Det finns en del material som du verkligen inte bör använda till isolering av din krypgrund. Vi ska nämna några som du ska undvika. Cellplast, eller kanske mer känt som frigolit, är det tyvärr många som använder så fort det ska isoleras någonstans. Att försöka lägga frigolit direkt på ett ojämnt underlag är inte en bra idé då frigoliten lätt går sönder samt att om du lägger frigolit på ojämna ytor uppstår en luftficka där fukten istället ökar då det blir kallare i luftfickan. Läcker denna fukt upp någonstans genom en springa till trossbotten kan den göra större skada än nytta.

Krypgrundsisolering med mineralull

Att använda sig av mineralull som krypgrundsisolering är inte heller det bästa valet då det isolerar dåligt. Mineralull har lätt för att binda vattenånga och därmed tappar den isolervärdet med nästan hälften. Något annat som är negativt med att använda mineralull i en krypgrund är att det attraherar en viss typ av mögel när det blir fuktigt och smutsigt. Riktigt illa är det med mineralull som innehåller ureaoljor som fungerar som föda åt vissa typer av mögel. Mögellukten fastnar lätt i mineralull och därmed är det också svårt att få bort mögellukten.