Larm för inbrott

I takt med att alla inbrott ökar blir det också allt mer populärt att skaffa larm till sin bostad, lägenhet eller hus. Ett företag som säljer larm i Helsingborg bekräftade att inbrottslarm har blivit mer vanligt inte bara i affärer och på företag men framförallt i de privata hemmen. Enligt undersökningar som har gjorts de senaste åren har det visat sig att människor överlag känner en större oro inför möjliga inbrott i deras hem. Efterfrågan på larm har gjort att utbudet av det har ökat, och nu finns det mängder av olika typer av larm att köpa, allt från billiga hemlarm till dyra avancerade larm med övervakningskameror och väktare som rycker ut.

Larm i hemmet

Den vanligaste larmet som installeras är ett larm med en elektrisk krets som är inbyggd vid entrédörren. I ett larm för villa eller lägenhet känner den elektriska kretsen av intrång genom en öppnad dörr eller ett öppnat fönster. Man delar in larmen i stängda och öppna kretslopp.

Slutet kretslopp innebär att den elektriska kretsen är sluten när dörren är stängd vilket medför att elektriciteten kan flöda från den ena sidan till den andra men när dörren eller fönstret öppnas så bryts kretsen och larmet går.

Öppet kretslopp fungerar tvärtom mot vad den slutna gör. Larmet går när kretsloppet sluts.

Vad behövs för ett hemlarm?

För ett hemlarm rekommenderas ett stängt kretslopp eftersom en eventuell inkräktare kan kapa kablarna för att avaktivera det öppna kretsloppet. En magnetisk sensor i ett stängt kretslopp består av några få enkla komponenter och sedan behövs även ett batteri som driver runt strömmen när larmet aktiveras. Det krävs också en fjäderdriven metallomkopplare som byggs in i dörrkarmen och en magnet på andra sidan dörrkarmen. För att sätta igång larmet sedan när dörren är stängd måste magneten dra åt metallomkopplaren som gör att cirkeln sluts. Sedan när magneten flyttas genom att någon öppnar fönstret eller dörren så släpper metallomkopplaren greppet vilket gör att den fjädrar tillbaka och kretsen är bruten, och då har larmet satts igång.