Elektriker med behörighet

Har du tänkt att renovera hemma och kanske dra nya elledningar i ditt gamla hus? Är du osäker på vad du får respektive inte får göra hemma själv, om du inte är elektriker? När det gäller el är det väldigt viktigt att du inte gör något själv som du inte har tillstånd och utbildning för. Tveka aldrig att anlita ett registrerat elföretag för att utföra det elinstallationsarbete som behöver göras. Oavsett om du ska anlita din elektriker i Nybro som kanske är din hemort eller välja någon bland alla mängder med elfirmor i Stockholm, så ska du alltid kontrollera att elbolaget du ska anlita är registrerat hos Elsäkerhetsverket och att de har rätt kompetens för att utföra jobbet. Du kollar enkelt och snabbt upp det företag du vill anlita med hjälp av elsäkerhetsverkets tjänst ”Kolla elföretaget”. Du gör det via en e-tjänst. Om inte företaget finns med hos elsäkerhetsverket ska du inte anlita dom!

Renovera & byta elanläggning

Många renoveringar medför också ett byte av elanläggning då många gamla hus inte har en tillräckligt pålitlig elanläggning. Framförallt kommer du inte undan eldragning om du till exempel ska bygga om ett rum till ett badrum. Samma sak om du har planer på att bygga ut ditt hus, då kommer du också behöva göra en massa nya eldragningar. Nya ledningar ska dras samtidigt som din elcentral kan behöva byggas om eller kompletteras. I dessa fall måste du anlita ett godkänt och registrerat elinstallationsföretag. Det kan tyckas lite märkligt att en gammal elcentral inte måste bytas ut vid renoveringar eller tillbygge utan istället gäller reglerna för den gamla centralen som de var när den uppfördes. Men däremot måste elanläggningen vara i gott skick samt att förhållandena kring elen inte har ändrats som gjort den farlig att använda.

Elektriker utför besiktning

Det är smart att ta dit en behörig elektriker för att besiktiga din gamla elanläggning och ge rekommendationer för eventuella renoveringar eller nybyggen. Under besiktningen kontrolleras det att kablar, eluttag och annan elutrustning håller måttet och inte är brandfarligt på grund av ålder och slitage. Efter besiktningen får du riktlinjer och förslag på vad du behöver göra samt vilka renoveringsåtgärder som behöver utföras.

Gör du detta kan du känna dig trygg i framtiden då eventuella bränder som kunde uppstått har kunnat förebyggas.